Cách nghĩ để kiếm tiền

Tác giả: Trí Khang

Thể loại: Lý luận

Chỉ ra trình tự trước sau trong cách nghĩ. Cách nghĩ đúng thì cho kết quả đúng

Có ứng dụng:

  • Quy luật nhân quả
  • Văn hóa lợi ích, vị chủng vi tiên

Sử dụng Tâm và Trí để kiếm tiền. Sống và trao đi giá trị bằng cái tâm, sử dụng trí tuệ.

Sử dụng trí tuệ để hiểu rõ nội hàm công việc, và đối tượng khách hàng hướng đến, biết cách thu hút dòng tiền về.Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.